• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại địa phương

Tiêu đề: Hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại địa phương
Số/Ký hiệu: 3285/STTTT-CNTTVT
Ngày ban hành: 15/11/2021
Ngày ban ký: 15/11/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại địa phương
File đính kèm: Tệp đính kèm: huongdan_truyenthong_pc-covid-15112021.signed.pdfTệp đính kèm: phuluc1_huongdantruyenthong_pc-covid.signed.docx.docxTệp đính kèm: phuluc2_huongdantruyenthong_pc-covid.signed.docx.docx