• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Hướng dẫn vật tư thi nghề phổ thông năm học 2017-2018

Tiêu đề: Hướng dẫn vật tư thi nghề phổ thông năm học 2017-2018
Số/Ký hiệu: 2161/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 09/8/2018
Ngày ban ký: 10/8/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn vật tư thi nghề phổ thông năm học 2017-2018
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_2161_huongdanvattu.pdf