• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS năm học 2018-2019

Tiêu đề: Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 1100/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 13/04/2019
Ngày ban ký: 13/04/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1100_huongdanxettotnghiep.pdf