• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và giáo viên dạy hệ Giáo dục thường xuyên năm học 2020 - 2021

Tiêu đề: Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và giáo viên dạy hệ Giáo dục thường xuyên năm học 2020 - 2021
Số/Ký hiệu: 2305/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 24/07/2020
Ngày ban ký: 24/07/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và giáo viên dạy hệ Giáo dục thường xuyên năm học 2020 - 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2305-2020_bdtx.pdf