• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Kế hoạch công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động PCTN trong Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019

Tiêu đề: Kế hoạch công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động PCTN trong Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019
Số/Ký hiệu: 391/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 15/02/2019
Ngày ban ký: 15/02/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động PCTN trong Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 391_pctn_ttr.pdf