• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch Kiểm tra công tác văn phòng, cải cách hành chính, công tác dân chủ, công tác quản lý cán bộ và kỷ cương hành chính đạo đức công vụ năm 2023

Tiêu đề: Kế hoạch Kiểm tra công tác văn phòng, cải cách hành chính, công tác dân chủ, công tác quản lý cán bộ và kỷ cương hành chính đạo đức công vụ năm 2023
Số/Ký hiệu: 3791/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 18/09/2023
Ngày ban ký: 18/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Kiểm tra công tác văn phòng, cải cách hành chính, công tác dân chủ, công tác quản lý cán bộ và kỷ cương hành chính đạo đức công vụ năm 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3791.pdfVăn bản khác