• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch Liên tịch triển khai thực hiện Đề án 1236/QĐ-BGDĐT về Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy và Đề án 1235/QĐ-BGDĐT về phòng, ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

Tiêu đề: Kế hoạch Liên tịch triển khai thực hiện Đề án 1236/QĐ-BGDĐT về Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy và Đề án 1235/QĐ-BGDĐT về phòng, ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 1790/KHLT
Ngày ban hành: 06/07/2018
Ngày ban ký: 06/07/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Liên tịch triển khai thực hiện Đề án 1236/QĐ-BGDĐT về Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy và Đề án 1235/QĐ-BGDĐT về phòng, ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, s
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1790_khlientich_cttt.pdf