• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch số 253/KH-BCĐ264 ngày 23/5/2023 của Ban Chỉ đạo 264 tỉnh về việc tổ chức cuộc thi ảnh "Tôi tin dùng hàng Việt" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Kế hoạch số 253/KH-BCĐ264 ngày 23/5/2023 của Ban Chỉ đạo 264 tỉnh về việc tổ chức cuộc thi ảnh "Tôi tin dùng hàng Việt" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 2023/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 25/05/2023
Ngày ban ký: 25/05/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch số 253/KH-BCĐ264 ngày 23/5/2023 của Ban Chỉ đạo 264 tỉnh về việc tổ chức cuộc thi ảnh "Tôi tin dùng hàng Việt" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: kh-253---thi-anh-264.signed.pdfTệp đính kèm: the-le_0001.pdfTệp đính kèm: cv-2034.pdfVăn bản khác