• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 60 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2186/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn công tác coi thi Lý thuyết và chấm thi Thực hành Nghề phổ thông bậc THPT năm học 2017-2018

 • cv2186_huongdanchutich.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 13/8/2018
2161/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn vật tư thi nghề phổ thông năm học 2017-2018

 • cv_2161_huongdanvattu.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 09/8/2018
2172/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Dời ngày thi nghề phổ thông bậc THCS khóa thi ngày 16/8/2018

 • cv_2172_doingaythinghethcs.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 10/8/2018
2109/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn giáo viên giảng dạy Tin học

 • cv2109_taphuanboiduonggvtinhoc.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 03/8/2018
2131/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019

 • cv2131_kehoachtochuckhaigiang.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/8/2018
2102/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Cộng điểm khuyến khích cho học sinh có giấy chứng nhận nghề phổ thông trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT từ năm học 2019-2020

 • cv2102_congdiemnghe.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 02/8/2018
2104/SGDĐT-CTTT

Triển khai thực hiện phần mềm "Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng" thuộc Dự án Bữa ăn học đường tại tỉnh Đồng Nai dành cho các trường Tiểu học bán trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv2104_thucdoncanbangdinhduong.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 02/8/2018
2088/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS về kết quả kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học

 • cv2088_taphuanchuyenmonthcs.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 01/8/2018
1976/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Đăng ký triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6, 7, 8, 9 năm học 2018-2019

 • dangkymohinhtruonghocmoi.pdf
 • maudangky.xlsx
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 26/7/2018
1931/SGDĐT-VP

Triển khai hệ thống tiếp nhận-xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của Bộ Nội vụ

 • cv1931_traloiphananh.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/7/2018
1930/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo

 • cv_1930_chisopapi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/7/2018
1937/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Thông báo ngày thi Nghề phổ thông cấp THCS năm học 2017–2018

 • cv1937_thongbaongaythinghephothong.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 23/7/2018
1934/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Rà soát báo cáo tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia bậc THPT giai đoạn 2015-2020

 • cv_1934_rasoattruongchuanquocgia.pdf
 • maubaocaorasoat.doc
 • maubienbanrasoat.rar
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 23/7/2018
959/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Báo cáo kết quả thực hiện bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý và giáo viên bậc THCS và GDTX năm học 2017-2018

 • cv954_boiduongthuongxuyen.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 24/4/2018
1887/SGDĐT-CTTT

Phối hợp tổ chức và huy động lực lượng Lễ Thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

 • cv1887_thapnentrian.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 18/7/2018
1237/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn công tác thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm học 2018-2019

 • 1237_huongdancongtacthuyenchuyen.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/5/2018
1741/KH-SGDĐT

Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai

 • cv1741_kehoachtgnh2018_2019.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/7/2018
1742/SGDĐT-VP

Tập trung chuẩn bị năm học mới 2018-2019

 • cv1742_chuanbikhaigiang.pdf
 • decuongbaocao.doc
 • mauphuluc.xls
Văn bản Văn phòng Sở 02/7/2018
1693/SGDĐT-CTTT

Triển khai Quyết định số 2276/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv1693_trienkhaithuchienquyetdinh2276.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 26/06/2018
1680/SGDĐT-VP

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018

 • cv1680_trienkhaithuchienquyetdinh28.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 26/06/2018