• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 336 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3041/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề về cách thức tuyên truyền tìm hiểu về biển, đảo & các giá trị văn hóa _ Lịch sử địa phương các hoạt động ngoài giờ lên lớp môn lịch sử & Địa lý bậc THCS & THPT năm học 2019-2020

 • cv-3041-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/09/2019
3032/SGDĐT-VP

Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2019-2020

 • cv-3032-2019.signed.pdf
 • mau-danh-sach-nop-skkn-2019-2020.xls
Văn bản Văn phòng Sở 26/09/2019
3020/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện công tác thư viện năm học 2019-2020

 • cv-3020-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/09/2019
3016/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn hoạt động cụm thi đua năm học 2019-2020

 • cv-3016-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 25/09/2019
2953/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học, thực hiện Thông tư 33/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT

 • cv-2953-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-cv2953.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2019
2946/SGDĐT-VP

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

 • cv-2946-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2019
2948/SGDĐT-VP

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 • cv-2948-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-2948.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2019
2932/SGDĐT-NV1

Triệu tập Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTX & triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX

 • cv-2932-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/09/2019
2875/BCĐ-XHHT

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

 • cv-2875-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2872/SGDĐT-NV1

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021

 • cv-2872-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2860/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục dân tộc

 • cv-2860-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2856/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025 theo Quyết định 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của ngành GDĐT Đồng Nai

 • cv-2852-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2019
2836/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH & tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019-2020

 • cv-2836-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
2837/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn dạy nghề phổ thông năm học 2019-2020

 • cv-2837-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
2824/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2019-2020

 • cv-2824-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
776/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung đợt 3 học sinh vào lớp 10 trường PT DTNT tỉnh năm học 2019-2020

 • dinh-kem-qd776.pdf
 • qd-776-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
2806/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao & y tế trường học năm học 2019-2020

 • cv-2806-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/09/2019
2805/SGDĐT-NV1

Lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

 • cv-2805-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/05/2019
2776/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học & tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học năm học 2019-2020

 • cv-2776-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/09/2019
2775/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn giảng dạy môn Tin học cấp THCS, THPT & ứng dụng CNTT năm học 2019-2020

 • cv-2775-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/09/2019