• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 276 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
826/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống HIV/AIDS...

 • 826_vanphong.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/03/2019
828/SGDĐT-KHTC

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 các trường THPT và đơn vị trực thuộc

 • 828_maukemtheo.xls
 • 828_phattriengiaoduc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/03/2019
824/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 1018/STC-GCS ngày 01/3/2019 của Sở Tài chính

 • 824_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/03/2019
777/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn tổ chức khảo sát thử nghiệm chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 11

 • 777_danhgiahslop11.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 21/03/2019
774/SGDĐT-NV1

Điều chỉnh lịch kiểm tra học kì II năm học 2018-2019 bậc THCS

 • 774_dieuchinhlichthithcs.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/03/2019
735/BC-SGDĐT

Báo cáo 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014

 • cv-735-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 19/03/2019
722/KH-SGDĐT

Kế hoạch kiểm tra công tác văn phòng, CCHC, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác ngoại khóa học sinh - sinh viên, công tác y tế trường học, công tác quản lý cán bộ và kỷ cương hành chính đạo đức công vụ năm 2019

 • 722_kehoach.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/03/2019
714/SGDĐT-NV1

Triển khai Kế hoạch tuyển sinh quân sự

 • 714_tuyensinhquansu.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/03/2019
704/SGDĐT-NV1

Kiểm tra học kỳ II và Tổng kết năm học 2018-2019 bậc trung học

 • 704_kiemtrahocky.pdf
 • bieumau.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/03/2019
692/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học" trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025 của ngành GDĐT Đồng Nai

 • 692_deanquyenconnguoi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/03/2019
683/SGDĐT-NV1

Hội nghị chuyên đề môn Hóa học bậc trung học năm học 2018-2019

 • 3_683_hoinghichuyendemonhoa.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/03/2019
676/SGDĐT-KHTC

Báo cáo công tác rà soát sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông

 • 2_676_baocaorasoatsapxep.pdf
 • 2_decuongbaocao.docx
 • 2_maubaocao.xlsx
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/03/2019
671/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện nội dung kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

 • 671_trienkhaiketluan.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/03/2019
669/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, miêu, phường

 • 669_ttr.pdf
 • cv613.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 13/03/2019
658/SGĐ9T-VP

Triển khai văn bản số 2284/UBND-KGVX ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh

 • 658_dieutradanso.pdf
 • cv2284.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/03/2019
626/BTC

Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thao GDQPAN

 • 626_lamtotcongtacgdqp.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/03/2019
139/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 139_noiquybaovebmnn.pdf
 • noiquybvbmnn.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/03/2019
138/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc ban hành Nội quy cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

 • 138_noiquycoquan.pdf
 • noiquycoquan_theoqd.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/03/2019
618/SGDĐT-VP

Tăng cường thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước

 • 618_tangcuongbaovebimat.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/03/2019
574/KH-SGDĐT

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở GDĐT trong năm 2019

 • 574_kehoachungdungcntt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/03/2019