• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 336 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1724/SGDĐT-NV1

KHẨN: nhắc cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm CSDL ngành Giáo dục năm 2019

 • cv-1724-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/05/2019
1670/SGDĐT-NV1

Thay đổi biểu mẫu duyệt tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020

 • 1670_2019.signed.pdf
 • bieumaukemcv1670.doc
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/05/2019
1662/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Thông báo số 5125/TB-UBND và khắc phục những hạn chế sau khi kiểm tra việc quản lý, giảng dạy và sử dụng thiết bị GDQPAN

 • 1662.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/05/2019
1650/SGDĐT-KHTC

Thực hiện bàn giao các công trình điện sử dụng vốn ngân sách cho ngành điện quản lý

 • 1650_2019.signed.pdf
 • dinhkemcv1650.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/05/2019
1651/SGDĐT-KHTC

Triển khai, thực hiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2018 - 2019

 • cv_1651_2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/05/2019
1653/SGDĐT-NV1

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 đối với GDTX

 • cv_1653_2019.signed.pdf
 • maubaocaogdtx_kemcv1653.xls
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/05/2019
1631/BC-SGDĐT

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019

 • 1631_baocao.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 23/05/2019
1603/SGDĐT-NV1

KHẨN_Rà soát, cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm cơ sở dữ liệu Ngành GDĐT năm 2019

 • 1603_csdlnganh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/05/2019
1598/SGDĐT-NV1

Triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự

 • 1_1598_nghiavuquansu.pdf
 • 2_2145.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/05/2019
1595/SGDĐT-TTR

Triển khai Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • 1_1595_thitimhieuphapluat.pdf
 • 2_thele.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/05/2019
1550/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chương trình công tác quý II/2019 của Tỉnh ủy

 • 1550.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/05/2019
1508/SGDĐT-NV1

Thông báo kết quả kiểm tra công nhận trường học Xanh Sạch Đẹp năm 2019

 • 1508_2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/05/2019
1463/SGDĐT-TTR

Thực hiện Đề án "tuyên truyền phổ biến trong CBCCVC và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật của Việt Nam

 • 1463.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 13/05/2019
1431/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2018-2019

 • file_nhapbangexcel.xls
 • huongdanthinghe_2019.pdf
 • data_nghethpt.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/05/2019
1426/SGDĐT-KHTC

Hoàn trả lệ phí thi nghề THCS năm 2018 cho học sinh

 • 1426_hoantralephi.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 09/05/2019
1412/SGDĐT-NV1

Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" cho giáo viên dạy môn GDCD khối THCS và THPT năm 2019

 • 1412.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/05/2019
315/QĐ-HTGV

Quyết định Ban hành Thể lệ Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ X năm 2019

 • 315_banhanhthele.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/05/2019
1393/KH-SGDĐT

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý giảng dạy sử dụng thiết bị môn học GDQP&AN năm học 2018-2019

 • 1393_2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/05/2019
1372/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật" năm 2019 của Bộ Tư pháp

 • cv-1372_2019.signed.pdf
 • kh1200cuabotuphapvethi-pl.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 07/05/2019
1354/SGDĐT-NV1

Triển khai bình ổn giá sách giáo khoa năm học mới 2019-2020 theo chủ trương bình ổn giá của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 1354_binhongia.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/05/2019