• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 276 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
600/SGDĐT-NV1

Tổ chức hội nghị giao ban Hiệu trưởng các trường THPT

 • 600_hoinghigiaoban.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2019
575/KH-SGDĐT

Kế hoạch tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 • 575_dieutradanso.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/03/2019
546/SGDĐT-TTR

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

 • 546_xuphathanhchinh.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/03/2019
529/BC-SGDĐT

Báo cáo kết quả công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2018

 • 529_baocaophocap.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/02/2019
525/SGDĐT-NV1

Thực hiện Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ sổ sách trong các trường

 • 525_chanchinhlamdunghoso.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/02/2019
142/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 142/KH-BGDĐT ngày 26/02/2019 của Bộ GDĐT

 • 512_truyenthonggd.pdf
 • 142_kh_bgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/02/2019
472/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bổ sung Chương trình hành động của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

 • 472_thuchiennhiemvugiaiphap_bs.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/02/2019
480/SGDĐT-TTR

Tuyên truyền, phổ biến các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch

 • 480_luatsuadoibosung.pdf
 • danhmuc480.pdf
 • luat37.pdf
 • luatsuadoibosung.pdf
Luật Phòng Thanh tra 25/02/2019
438/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

 • 438_huongdantuyensinh10.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 21/02/2019
440/SGDĐT-NV1

Báo cáo kết quả sử dụng bảng tương tác và báo cáo số liệu thống kê

 • 440_bcbtt.pdf
 • thongkebangtt.xls
 • thongkesl.xls
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/02/2019
427/SGDĐT-KHTC

Rà soát, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị

 • 427_baocaotscong_0.pdf
 • bieumaubaocao_1.doc
 • bieumaubaocao_2.doc
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/02/2019
416/SGDĐT-KHTC

Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh

 • 416_sudungtaisancong.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 19/02/2019
415/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ

 • 05_nghidinh.pdf
 • 415_trienkhainghidinh05.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 19/02/2019
08/KH-BTC

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc & Bế mạc Hội thao Giáo dục QP và AN THPT tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm học 2018-2019

 • 08_khhtqp.pdf
 • sodo.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/02/2018
391/KH-SGDĐT

Kế hoạch công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động PCTN trong Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019

 • 391_pctn_ttr.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/02/2019
377/SGDĐT-KHTC

Đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn công tác xã hội trong trường học

 • 9_trienkhaitt33.pdf
 • 9_377_trienkhaitt33.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 15/02/2019
382/AGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

 • 8_382_trienkhaiqd148.pdf
 • 8_148_qd148.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
378/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính

 • 7_378_triekhaitt126.pdf
 • 7_126_tt126.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
381/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính

 • 6_381_treikhaitt97.pdf
 • 6_97_tt97.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
380/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính

 • 5_380_trienkhaitt125.pdf
 • 5_125_tt125.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019