• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 276 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
379/SGDD0T-KHTC

Triển khai thực hiện quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh

 • 4_379_trienkhaiqd45.pdf
 • 4_qd_45.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
375/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/09/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ngày 28/9/2018

 • 2_375_trienkhaitt24.pdf
 • 2_24_2018_tt_bgddt.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
94/QĐ-SGDĐT

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tình hình hoạt động thư viện trường học năm học 2018-2019

 • 1_94_kiemtrathuvien_nv1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/02/2019
07/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 07_quychebaovebimatnhanuoc.pdf
 • quyche_kemtheoqd.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/01/2019
364/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông

 • 364tudanhgia.pdf
 • cv_5932_bgddt.pdf
 • 2_.phuluc_bieumautdg_pt.doc
 • 3_phuluc_bieumautdg_mn.doc
 • 4_mauquyetdinhtlhd_tdg.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 13/02/2019
07/BTC

Làm tốt công tác chuẩn bị Hội thao GDPQAN

 • 07_hoithaogdqp_an.pdf
 • phulucdinhkem.doc
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/02/2019
351/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện văn bản số 978/UBND-KGVX ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh

 • 351_trienkhaivanban978.pdf
 • 86_bgddt_kemtheo978.pdf
 • 978_ubndtinh.pdf
 • botieuchitphoctap_kemtheo978.pdf
Văn bản của UBND Phòng Nghiệp vụ 1 12/02/2019
350/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2018

 • 345_qdubndtinh_vbqppl.pdf
 • 350_vbqpplhethieuluc_ttr.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 12/02/2019
336/KH-SGDĐT

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 336_vanthuluutru_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/02/2019
321/SGDĐT-VP

Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 321_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/02/2019
299/KH-SGDĐT

KH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

 • 299_trienkhainghiquyet.pdf
Văn bản, Thông tư, Nghị định Văn phòng Sở 30/01/2019
293/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư

 • 293_trienkhaitt_ttr.pdf
 • thongtu02.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 30/01/2019
264/SGDĐT-NV1

Tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2018-2019 và ôn thi THPT quốc gia năm 2019

 • 264_onthithptquocgia.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/01/2019
244/BC-SGDĐT

Báo cáo sơ kết học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu giải pháp cơ bản học kỳ II năm học 2018-2019

 • 244_baocaohocky.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/01/2019
253/SGDĐT-NV1

Kiểm tra công nhận trường tiêu học đạt chuẩn "Xanh Sạch Đẹp" năm 2019

 • 253_xanhsachdep.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/01/2019
243/SGDĐT-TCCB

Triển khai Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 29_2018_tt_bgddt.pdf
 • 243_nangluctoithieu.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Tổ chức Cán bộ 24/01/2019
3543/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức Hội thi Hát - Múa sân trường cấp Tiểu học năm học 2018-2019

 • 3543_muahatsantruong.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/12/2018
208/SGDĐT-NV1

Tổ chức kiểm tra đánh giá công tác hoạt động thư viện trường học năm học 2018-2019

 • 208_kiemtrathuvien.pdf
 • phulucdinhkemcv208.doc
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 22/01/2019
206/SGDĐT-VP

Phối hợp tổ chức và tham gia Giải Cờ vua Thiếu niên, Nhi đồng học sinh tỉnh Đồng Nai năm 2018

 • 206_thicovua.pdf
 • dieulecovua.pdf
 • kehoach.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/01/2019
55/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2018-2019

 • 17_55_pheduyetduandatgiai.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/01/2019