• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 336 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1353/BC-SGDĐT

Báo cáo việc tổ chức thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6

 • 1353_ngaysachvietnam.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/05/2019
1293/SGDĐT-VP

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019

 • 1293_nuocsach.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/05/2019
1287/SGDĐT-NV

Báo cáo thực trạng thư viện trường phổ thông năm học 2018-2019

 • 1287_baocaothuvien.pdf
 • decuong.doc
 • phuluc1_2.xls
 • phuluc3_4.xls
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/05/2019
1283/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh trong các trường THPT và GDTX khởi nghiệp - năm 2019

 • khoinghiep.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/04/2019
1250/SGDĐT-TTR

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • b-709-2019-1.pdf
 • cv-1250-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 25/04/2019
1131/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2018-2019

 • 1131_tongketthidua.pdf
 • donvi_thi-dua_2018---2019.rar
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 17/04/2019
1119/SGDĐT-NV1

Xét tốt nghiệp học sinh học mô hình trường học mới

 • 1119_truonghocmoi.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/04/2019
1098/SGDĐT-NV1

Hội nghị chuyên đề bộ môn Tin học bậc THCS năm học 2018-2019

 • 1098_hoinghitinhoc_thcs.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/04/2019
1100/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS năm học 2018-2019

 • 1100_huongdanxettotnghiep.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/04/2019
1099/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra tập trung học kỳ II lớp 12 năm học 2018-2019

 • 1099_kiemtrahockyii.pdf
 • 5_mauphieutltn_chammay.pdf
 • 5_mauphieutltn_chamtay.xls
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/04/2018
1104/SGDĐT-NV1

Báo cáo thực trạng tổ chức hoạt động đào tạo bồi dưỡng trong các cơ sở GDTX

 • 1104_daotaoboiduong.pdf
 • dinhkem-v1104.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/04/2019
1074/SGDĐT-VP

Phát động tham gia Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019

 • 1074_trienkhiahoithi.pdf
 • thongcaobaochi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/01/2000
1025/SGDĐT-VP

Tích cực tham gia đăng ký sáng kiến, cải tiến công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 • 1025_cchc.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/01/2000
986/HD-SGDĐT

Hướng dẫn thực hiện và đánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 • 986_nongthonmoi.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/04/2019
1017/SGDĐT-VP

Thẩm định và nộp hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019

 • 1017_vanban.pdf
 • maudanhsach.xls
Văn bản Văn phòng Sở 08/04/2019
981/SGDĐT-NV2

Đôn đốc thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2018-2019

 • 981_tudanhgia.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 04/04/2019
969/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2019-2020

 • 969_tuyensinhdantoc.pdf
 • cac_mau_kem_cv_so_969_hdts_lop_6.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/01/2000
940/SGDĐT-KHTC

Cung cấp thông tin chuyển trả lệ phí thi nghề THCS năm 2018

 • 940_tralephithinghe.pdf
 • dinhkemcv940.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/04/2019
929/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn tổ chức khảo sát chính thức chương trình đánh giá kết quả học tập của HS lớp 11 năm học 2018-2019

 • 929_khaosatchinhthuc.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 01/04/2019
925/SGDĐT-NV1

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6

 • 925_ngaysachvietnam.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/04/2019