• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Kế hoạch Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

Tiêu đề: Kế hoạch Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
Số/Ký hiệu: 1230/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/05/2018
Ngày ban ký: 16/05/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv1203_doimubh_cttt.pdf