• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng tổ trưởng, nhóm trưởng về đổi mới phương pháp dạy học

Tiêu đề: Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng tổ trưởng, nhóm trưởng về đổi mới phương pháp dạy học
Số/Ký hiệu: 3277/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 21/10/2019
Ngày ban ký: 21/10/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng tổ trưởng, nhóm trưởng về đổi mới phương pháp dạy học
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3277-2019-1.pdf