• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh của ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh của ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 313/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 20/01/2022
Ngày ban ký: 20/01/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉ
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-313-2022.pdfVăn bản khác