• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kế hoạch Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2020

Tiêu đề: Kế hoạch Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2020
Số/Ký hiệu: 1655/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 02/06/2020
Ngày ban ký: 02/06/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1655-2020-1.pdf