• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới năm 2022 của ngành giáo dục và đào tạo

Tiêu đề: Kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới năm 2022 của ngành giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: 1269/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 08/04/2022
Ngày ban ký: 08/04/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1269-2022.pdfVăn bản khác