• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch tiếp công dân và phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Tiêu đề: Kế hoạch tiếp công dân và phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Số/Ký hiệu: 4358/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 08/11/2022
Ngày ban ký: 08/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch tiếp công dân và phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4358-2022_0001.pdf