• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Đề án công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

Tiêu đề: Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Đề án công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
Số/Ký hiệu: 4303/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 25/10/2021
Ngày ban ký: 25/10/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Đề án công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4303-2021.pdfVăn bản khác