• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2023- 2024 và xây dựng báo cáo TEMIS năm 2023

Tiêu đề: Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2023- 2024 và xây dựng báo cáo TEMIS năm 2023
Số/Ký hiệu: 3584/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 05/09/2023
Ngày ban ký: 05/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2023- 2024 và xây dựng báo cáo TEMIS năm 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3584.pdf



Văn bản khác