• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch Tổ chức Hoạt động trong Hè năm 2023 của ngành giáo dục và đào tạo Đồng Nai

Tiêu đề: Kế hoạch Tổ chức Hoạt động trong Hè năm 2023 của ngành giáo dục và đào tạo Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 2043/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 26/05/2023
Ngày ban ký: 26/05/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức Hoạt động trong Hè năm 2023 của ngành giáo dục và đào tạo Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2043.pdfVăn bản khác