• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch Tổ chức xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ XV năm 2020

Tiêu đề: Kế hoạch Tổ chức xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ XV năm 2020
Số/Ký hiệu: 20/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 02/01/2020
Ngày ban ký: 02/01/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ XV năm 2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-20-2020-1.pdfTệp đính kèm: phu_luc_nha_giao_uu_tu.docx