• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kế hoạch Triển khai Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Kế hoạch Triển khai Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 8864/KH-UBND
Ngày ban hành: 21/8/2018
Ngày ban ký: 21/8/2018
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Kế hoạch Triển khai Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2018-20
File đính kèm: Tệp đính kèm: kh_8864-ubnd_trienkhaideanungdungcntt_gddt_21_8.pdf