• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kế hoạch Triển khai thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Kế hoạch Triển khai thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 3477/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 08/11/2019
Ngày ban ký: 08/11/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Triển khai thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3477-2019-1.pdf