• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 8864/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh triển khai đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 8864/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh triển khai đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 2402/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 06/09/2018
Ngày ban ký: 06/09/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 8864/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh triển khai đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2402_ungdungcntt_vp.pdfVăn bản khác