• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Kế hoạch truyền thông về GDĐT tỉnh Đồng Nai năm học 2018-2019

Tiêu đề: Kế hoạch truyền thông về GDĐT tỉnh Đồng Nai năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 3142/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 20/11/2018
Ngày ban ký: 20/11/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch truyền thông về GDĐT tỉnh Đồng Nai năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 3142_truyenthonggd_vp.pdf