• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 1 năm học 2021 – 2022

Tiêu đề: Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 1 năm học 2021 – 2022
Số/Ký hiệu: 4465/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 03/11/2021
Ngày ban ký: 03/11/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 1 năm học 2021 – 2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4465-2021.pdfTệp đính kèm: phieu_dang_ky_du_tuyen_2021.doc