• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 1 năm học 2021 – 2022 (có bổ sung nhu cầu tuyển dụng so với bản đăng ngày 03/11/2021)

Tiêu đề: Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 1 năm học 2021 – 2022 (có bổ sung nhu cầu tuyển dụng so với bản đăng ngày 03/11/2021)
Số/Ký hiệu: 4465/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 03/11/2021
Ngày ban ký: 03/11/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 1 năm học 2021 – 2022 (có bổ sung nhu cầu tuyển dụng so với bản đăng ngày 03/11/2021)
File đính kèm: Tệp đính kèm: kh-4465.pdf