• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019

Tiêu đề: Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 2321/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 27/8/2018
Ngày ban ký: 27/8/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_2321_koachtuyendungvienchuc2018.pdf