• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 – 2021

Tiêu đề: Kế hoạch Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 – 2021
Số/Ký hiệu: 2989/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 17/09/2020
Ngày ban ký: 17/09/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 – 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2989-2020-1.pdfVăn bản khác