• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT năm học 2019-2020

Tiêu đề: Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT năm học 2019-2020
Số/Ký hiệu: 2369/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 29/07/2019
Ngày ban ký: 29/07/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT năm học 2019-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_2369_2019.signed.pdf



Tệp đính kèm: maunhucau.xls