• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Kết quả bồi dưỡng mô đun 4 và nhắc nhở việc tham gia bồi dưỡng mô đun 5 đối với CBQL, GV cấp THPT và GDTX

Tiêu đề: Kết quả bồi dưỡng mô đun 4 và nhắc nhở việc tham gia bồi dưỡng mô đun 5 đối với CBQL, GV cấp THPT và GDTX
Số/Ký hiệu: 4837/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 29/11/2021
Ngày ban ký: 29/11/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kết quả bồi dưỡng mô đun 4 và nhắc nhở việc tham gia bồi dưỡng mô đun 5 đối với CBQL, GV cấp THPT và GDTX
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4837-2021.pdfVăn bản khác