• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

KH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Tiêu đề: KH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 299/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 30/01/2019
Ngày ban ký: 30/01/2019
Loại văn bản: Văn bản, Thông tư, Nghị định
Trích yếu: KH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 299_trienkhainghiquyet.pdf