• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

KHẨN_Rà soát, cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm cơ sở dữ liệu Ngành GDĐT năm 2019

Tiêu đề: KHẨN_Rà soát, cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm cơ sở dữ liệu Ngành GDĐT năm 2019
Số/Ký hiệu: 1603/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 21/05/2019
Ngày ban ký: 21/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện nội dung văn số 2034/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc rà soát, cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (NG&CBQLGD), Sở GDĐT y
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1603_csdlnganh.pdf