• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Lập danh sách CBQL, giáo viên tham gia bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023

Tiêu đề: Lập danh sách CBQL, giáo viên tham gia bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023
Số/Ký hiệu: 1732/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 12/05/2022
Ngày ban ký: 12/05/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Lập danh sách CBQL, giáo viên tham gia bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1732-2022.pdf