• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Lập hồ sơ mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh giáo dục và đào tạo năm 2022 và trong thời gian tới của các đơn vị thuộc ngành giáo dục

Tiêu đề: Lập hồ sơ mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh giáo dục và đào tạo năm 2022 và trong thời gian tới của các đơn vị thuộc ngành giáo dục
Số/Ký hiệu: 2877/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày ban ký: 28/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Lập hồ sơ mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh giáo dục và đào tạo năm 2022 và trong thời gian tới của các đơn vị thuộc ngành giáo dục
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2877-2022.pdfVăn bản khác