• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Tiêu đề: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Số/Ký hiệu: 49/2019/QH14
Ngày ban hành: 12/12/2019
Ngày ban ký: 12/12/2019
Loại văn bản: Luật
Trích yếu: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
File đính kèm: Tệp đính kèm: 49.signed.pdf