• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Mời viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học về Thúc đẩy Ứng dụng Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Mời viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học về Thúc đẩy Ứng dụng Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 3478/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 28/08/2023
Ngày ban ký: 28/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Mời viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học về Thúc đẩy Ứng dụng Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 43_1_moivietbaokhoahoc_lhh.pdfTệp đính kèm: cv-3478.pdfVăn bản khác