• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Nâng cấp và thay đổi giao diện trang thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

Tiêu đề: Nâng cấp và thay đổi giao diện trang thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 1180/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 14/5/2018
Ngày ban ký: 14/5/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Sở GDĐT tiến hành nâng cấp và thay đổi giao diện cổng thông tin điện tử của ngành GDĐT kể từ ngày 15/5/2018, giao diện Website mới của ngành GDĐT Đồng Nai sẽ được hoạt động trên mạng Internet tại địa
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv1180_thaydoicttdt.pdf