• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Nghị định Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Tiêu đề: Nghị định Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Số/Ký hiệu: 127/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/09/2018
Ngày ban ký: 21/09/2018
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Nghị định Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
File đính kèm: Tệp đính kèm: nd127.pdf