• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Nhắc thực hiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2018-2019

Tiêu đề: Nhắc thực hiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 2128/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04/07/2019
Ngày ban ký: 24/07/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Nhắc thực hiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2128-2019-1.pdf