• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tiêu đề: Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Số/Ký hiệu: 2782/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 04/09/2019
Ngày ban ký: 04/09/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
File đính kèm: Tệp đính kèm: congvan.pdfTệp đính kèm: cv-2782-2019.signed.pdf