• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6, lớp 7, lớp 8 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Điểu Xiểng năm học 2023-2024

Tiêu đề: Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6, lớp 7, lớp 8 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Điểu Xiểng năm học 2023-2024
Số/Ký hiệu: 1033/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 30/08/2023
Ngày ban ký: 30/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6, lớp 7, lớp 8 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Điểu Xiểng năm học 2023-2024
File đính kèm: Tệp đính kèm: 3-kemtheoquyetdinh_ds_bosung_7-8_dieuxieng_23-24.xlsxTệp đính kèm: 2-kemtheoquyetdinh_ds_bosunglop_6_dieuxieng_23-24.xlsTệp đính kèm: qd-1033.pdfVăn bản khác