• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Tiêu đề: Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
Số/Ký hiệu: 489/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 11/02/2022
Ngày ban ký: 11/02/2022
Loại văn bản: Luật
Trích yếu: Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: 46-2022-qh15.pdf



Tệp đính kèm: 43-2022-qh15.pdf



Tệp đính kèm: 44-2022-qh15.pdf



Tệp đính kèm: luat_sd_bs_mot_so_deu_cua_09_luat.pdf



Tệp đính kèm: cv-489-2022.pdf



Văn bản khác