• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Phổ biến thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề: Phổ biến thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 1588/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 19/04/2021
Ngày ban ký: 19/04/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v phổ biến thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ
File đính kèm: Tệp đính kèm: thong-tu-02-2021-tt-bkhcn-tieu-chi-phan-loai-thanh-lap-cac-to-chuc-khcn-cong-lap.pdfTệp đính kèm: cv-1588-2021-1.pdf