• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

QĐ Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2021

Tiêu đề: QĐ Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2021
Số/Ký hiệu: 755/QĐ-SGDDT
Ngày ban hành: 06/09/2021
Ngày ban ký: 06/09/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: QĐ Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-755-2021.pdfVăn bản khác