• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

QĐ Về việc công bố công khai thu hồi dự toán năm 2021 đã giao để cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ

Tiêu đề: QĐ Về việc công bố công khai thu hồi dự toán năm 2021 đã giao để cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 756/QĐ-SGDDT
Ngày ban hành: 06/09/2021
Ngày ban ký: 06/09/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: QĐ Về việc công bố công khai thu hồi dự toán năm 2021 đã giao để cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-756-2021.pdf