• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh đồng Nai

Tiêu đề: Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh đồng Nai
Số/Ký hiệu: 477/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 27/05/2022
Ngày ban ký: 27/05/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-477-2022.pdfVăn bản khác