• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Quyết định ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 824/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 08/10/2021
Ngày ban ký: 08/10/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-824-2021.pdfVăn bản khác